8 Comments

  1. Dodávame, že v slovenčine máme aj vymedzovacie zámeno samý s významom „číry, len, iba“, napríklad kolektív tvoria samí Slováci. V nominatíve množného čísla pri neživotných podstatných menách mužského rodu, zvieracích podstatných menách a pri podstatných menách v ženskom a v strednom rode má zámeno samý tvar.
  2. Srovnání cen CD- Najkrajšie jubilanské repete - Výber. Nejlevnější e-shop NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY. NAJKRAJŠIE OČIČKÁ 23 DUŠAN GRÚŇ A GRÉTA ŠVERCELOVÁ - SAMÝ ÚSMEV VÔKOĽ 24 Kč Zobrazit v e-shopu. Kč Najkrajšie jubilantské repete evergreeny pre vás 2 CD Box | Kolektív autorov Najkrajšie.
  3. Ako ich skloňujeme Zámeno sám, sama, samo, sami, samy má okrem uvedeného nominatívu jednotného a množného čísla a akuzatívu jednotného čísla ženského rodu samu, všetky ostatné tvary podľa vzoru pekný. Zámeno samý, samá, samé, samí, samé sa skloňuje podľa vzoru pekný.. Cvičenie. Vinník sa sám priznal. Les bol samý hríb. Chlapci sami prišli na to, že urobili chyb.
  4. najkrajšie jubilantské repete evergreeny pre vás 2 cd box husÁri, husÁri aŽ sa z vojny domov vrÁtim vÁm o lÁske spievam ČervenÁ ruŽiČka najkrajŠie oČiČkÁ samÝ Úsmev vÔkoĽ v tom naŠom horskom parku vÁm o lÁske spievam ČervenÁ ruŽiČka najkrajŠie oČiČkÁ samÝ Úsmev.
  5. Zásadách ochrany osobních údajů. Podrobný popis technologií, které používáme, najdete v Zásadách použití cookies a automatického protokolování.. Kliknutím na tlačítko „Přijmout a zavřít“ vyjadřujete výslovný souhlas se zpracováním vašich údajů k dosažení výše uvedených cílů.
  6. Zámeno samý, samá, samé má v množnom čísle v mužskom rode životnom tvar samí, v mužskom rode neživotnom, v ženskom a v strednom rode samé a znamená číry, čistý, len: Nohavice mal samý fľak. Peter bol samý vtip. Na hruške bola samá voška. Ulica bola samá voda, samé blato. V telocvični boli samí vyšportovaní muži.
  7. samý/samá/samé. Hral som sa na dvore sám. (jediný) Žiaci sa rozhodli sami. (bez vplyvu iného/iných) Fialky rastú samy. (bez pomoci) Pole bolo samý kvet. (mnoho kvetov) V kine boli samí muži. (mnoho mužov) Záhrada bola, no samé kvety! (koberec kvetov) Chcela byť .
  8. Hudobné CD: Najkrajšie jubilantské repete evergreeny pre vás a ďalších kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku vepimunchsforcomsofrresofttansecharju.xyzinfo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *